Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, spokojnych świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei i  miłości, pokoju ducha,
wiary w Boga w siebie i swoje możliwości
oraz umiejętności dostrzegania piękna tego świata.
Życzy Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
pracownicy oraz uczniowie
Szkoły Podstawowej w Mszczonowie.