Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza

Dane teleadresowe

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

Dyrektor

Anna Rusinowska

Dane kontaktowe

 • tel./faks +48 (46) 857 22 10 (główny sekretariat)
 • tel. +48 (46) 857 12 32 (wicedyrektorzy)
 • e-mail: sp@mszczonow.pl

Międzynarodowy Dzień Tańca w naszej szkole.

Regulamin pokazu podczas Międzynarodowego Dnia Tańca 29.04.2022r. w Szkole Podstawowej im. J.A.Maklakiewicza w Mszczonowie.

ORGANIZATOR I MIEJSCE: SZKOŁA PODSTAWOWA W MSZCZONOWIE – SEKCJA SPORTOWA SU wraz z Opiekunem SU: K. Malinowską.

MIEJSCE: HALA SPORTOWA SP W MSZCZONOWIE

CELE POKAZU:

 1. Propagowanie tańca jako formy artystycznego wyrazu dzieci i młodzieży.
 2. Wspieranie rozwoju artystycznego każdej grupy wiekowej.
 3. Wyłonienie najlepszych podmiotów w dziedzinie tańca.
 4. Konfrontacja i ocena dorobku artystycznego poszczególnych podmiotów.
 5. Wymiana doświadczeń uczestników amatorskich ruchów artystycznych.

OGÓLNE ZASADY POKAZU:

 1. Udział w pokazie jest BEZPŁATNY.
 2. Przegląd podmiotów ma zasięg wewnątrzszkolny (biorą w nim udział tylko uczniowie SP
  w Mszczonowie).
 3. Dopuszcza się do udziału w przeglądzie solistów, duety i zespoły, które prezentują: taniec nowoczesny, taniec towarzyski – formuła show, cheerleaders, break-dance, polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej – formuła show, freestyle, miniaturę taneczną, inscenizację taneczną, widowisko taneczne, formacje taneczne, itp.

- pokaz dotyczy również par prezentujących program tańców sportowych (turniejowych)

 1. Uczestnicy biorący udział w konkursie form tanecznych przygotowują i prezentują jedną kompozycję taneczną.
 2. Utwory muzyczne wykorzystane w prezentacjach nie mogą zawierać słów obraźliwych
  i wulgaryzmów. W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia tego punktu regulaminu, prezentacja może zostać przerwana, a uczestnik zdyskwalifikowany.
 3. Formularz zgłoszenia dostępny jest elektronicznie na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie szkoły oraz p. Malinowskiej (sala G- 140)
 4. Jury dokona oceny uczestników w oparciu o ustalone, powszechnie stosowane kryteria artystyczne (m.in. kreatywność, dobór repertuaru, interpretacja, warsztat, ogólne wrażenie artystyczne, kompozycja, etc.).
 5. Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy oraz dla grup: nagrody rzeczowe ufundowane przez …. (Radę Rodziców oraz SU).
 6. TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 22 KWIETNIA 2022r. (piątek) o godz. 15.00.
 7. Zgłaszając swój udział w pokazie uczestnik akceptuje fakt, że jego wizerunek będzie utrwalony przez
 8. Organizatora przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 9. Wizerunek artystów będzie upubliczniony w mediach, na stronie internetowej i profilu FB jako relacja z wydarzenia.

 

ZASADY ZGŁOSZENIA ORAZ POKAZU PODCZAS MIĘDZYNARODOWEGO DNIA TAŃCA W DNIU 29.04.2022r. W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MSZCZONOWIE.

UCZESTNICY POKAZU:

 1. Miniatura taneczna (etiuda)– zespoły przedstawiają 1 taniec posiadający jednolity styl i charakter, do utworu instrumentalnego lub instrumentalno-wokalnego. Preferowana jednolita technika i forma. Czas prezentacji do 4 minut.
 2. Disco – dance – prezentacja taneczna wykorzystująca techniki disco freestyle, hip – hop, disco – dance, elektric boogie, funky i in. Podmiot przedstawia 1 choreografię
  o czasie trwania do 4 min.
 3. Break–dance – prezentacja 1 układu tanecznego trwającego do 4 min.
 4. Inne – taniec towarzyski, ludowy, mażoretki, cheerleaders, balet, jazz, taniec bollywood do 4 minut.
 5. Widowisko taneczne – zespoły prezentują 1 widowisko sceniczne zawierające elementy tańca, gimnastyki artystycznej, wykorzystując rekwizyty oraz inne efekty sceniczne. Czas prezentacji do 5 min.

Kategorie wiekowe:

– I kategoria: klasy I- II

– II kategoria: klasy III - IV

– III kategoria: klasy V-VI

– IV kategoria: klasy VII - VIII

Przepisy techniczne:

Nie wolno stosować elementów akrobatycznych bez użycia rąk na podłodze lub partnerze.

Zespoły zobowiązane są do przygotowania podkładu muzycznego i wysłania go na adres:
 e-mail: k.malinowska1985@o2.pl opisując plik: „imieniem i nazwiskiem/ nazwą zespołu
oraz techniką taneczną”.

O kolejności występów decyduje Organizator.

Udział w Pokazie oraz akceptacja zapisów regulaminu Pokazu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację przebiegu Przeglądu
oraz ewentualną późniejszą eksploatację zarejestrowanego materiału przez organizatora ( prasa, Internet itp.) Tancerze i twórcy układów choreograficznych wyrażają zgodę
na wykorzystanie zarejestrowanego materiału na różnych polach eksploatacji. Eksploatacja taka nie wymaga odrębnej zgody czy umów z tancerzami i twórcami układów choreograficznych- w przypadku braku zgody, bardzo prosimy o podanie tej informacji
w formularzu zgłoszenia.

Uczestnicy przeglądu zobowiązani są do wykorzystywania utworów, artystycznych wykonań
i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów

Oceny prezentowanych układów tanecznych dokonuje Komisja Oceniająca powołana przez Organizatora. W skład Komisji wchodzą specjaliści: w zakresie tańców oraz przedstawiciel Organizatora.

Głównymi Kryteriami Oceny prezentowanych układów tanecznych będzie:

Dobór repertuaru do choreografii.

– Technika wykonania i zgodność stylistyczna z charakterem tańca.

– Dobór kostiumów i rekwizytów.

– Ogólny wyraz artystyczny oraz wartości edukacyjno-wychowawcze

KAŻDY UCZESTNIK WYSTĘPU OTRZYMA PAMIĄTKOWY DYPLOM, A WYRÓŻNIENI W KATEGORIACH WIEKOWYCH – UPOMINKI UFUNDOWANE PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI ORAZ RADĘ RODZICÓW SP W MSZCZONOWIE.

LINK DO ZGŁOSZENIA (należy go skopiować do przeglądarki):

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4c3jhgAgTkq6chiziF2BKsKRA949hg5OvDkRBD4N4rFUQjRWRkJCUllNTDZCQldTMjYxTEJZRlFVSS4u

 

K. Malinowska

PLAKAT KONKURSOWY

 • Międzynarodowy Dzień Tańca - Plakat

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów