Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza

Dane teleadresowe

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

Dyrektor

Anna Rusinowska

Dane kontaktowe

  • tel./faks +48 (46) 857 22 10 (główny sekretariat)
  • tel. +48 (46) 857 12 32 (wicedyrektorzy)
  • e-mail: sp@mszczonow.pl

Zakończenie roku szkolnego - informacje

INFOMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2021/22

  1. Uroczystość poprzedzi Msza Św. w kościele farnym godz. 8.00
  2. Uczniowie klas I-III spotkają się w hali sportowej o godz. 9.30, następnie przejdą z wychowawcami do swoich sal – wręczenie świadectw
  3. Uczniowie klas IV-VI spotkają się w auli budynku G o godz. 9.30, następnie przejdą z wychowawcami do swoich sal – wręczenie świadectw
  4. Uczniowie klas VII-VIII spotkają się na Orliku o godz. 9.30, następnie przejdą z wychowawcami do swoich sal – wręczenie świadectw

 

INFOMACJA DLA UCZNIÓW,

KTÓRZY BĘDĄ ZDAWALI EGZAMINY POPRAWKOWE

 

TERMIN EGZAMINU Z FIZYKI – 25 SIERPNIA 2022 R. ( CZWARTEK)

GODZINA – 9.00 ( CZĘŚĆ PISEMNA)

                    10.00 ( CZĘŚĆ USTNA)

 

PRZYPOMINAM, ŻE NA EGZAMIN POPRAWKOWY UCZEŃ PRZYGOTOWUJE SIĘ  ZGODNIE Z ZAKRESEM TREŚCI  PRZEKAZANYM PRZEZ NAUCZYCIELA PRZEDMIOTU.

OCENA NIEDOSTATECZNA NA EGZAMINIE POPRAWKOWYM TO DLA UCZNIA BRAK PROMOCJI DO KLASY PROGRAMOWO WYŻSZEJ LUB NIEUKOŃCZENIE SZKOŁY.

 

Mszczonów, dnia 20 czerwca 2022 r.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów