Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w klasie 4d

W związku ze Światowym Dniem Świadomości Autyzmu, klasa 4 d poznała funkcjonowanie dzieci dotkniętych autyzmem. Dzięki wywiadom z osobami autystycznymi, uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób osoby te postrzegają rzeczywistość. Czwartoklasiści mieli też możliwość usłyszeć i zobaczyć świat odbierany zmysłami autystyków. Była to dla nich bardzo ważna lekcja. Sami bowiem przyznali, że dzięki temu będą wiedzieli w jaki sposób należy zachować się, gdy ktoś inny będzie zachowywał się inaczej niż pozostali. Na znak zjednoczenia się z osobami dotkniętymi autyzmem uczniowie namalowali plakaty, w których dominującym kolorem był niebieski będący symbolem autyzmu. 

M. Kurzepa

  • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów