Menu

Poprzez Niepodległą

Praca w ogólnopolskim projekcie uhonorowana  Krajową Oznaką Jakości       

xmHy8hALWA2LknxoeRB3QAogBEXqACEAXQBCgGxAJifah9qOcsSACxgCSIZZgXkKaAZZDngBVI1EKah7QIaTWkeUDzgBUeScrIeCQNWA65Q9nEqoVkE4oGVi0oGlA0kGz+F7pUgooim6+pAAAAAElFTkSuQmCC            Poprzez Niepodległą          VkO9Vsd4yj4AAAAASUVORK5CYII=

Małgorzata Woźniak od wielu lat jest entuzjastką programu eTwinning, europejskiej współpracy szkół, realizując ciekawe projekty we współpracy z innymi szkołami. Metoda projektowa jest jedną z najskuteczniejszych metod w nauczaniu, a  działania przynoszą wie korzyści w tym radość wspólnego działania młodych uczestników.

Rok szkolny 2018/2019 w kalendarzu  swoim wyznacza rocznicę szczególną –setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Klasa 6c wraz ze swoja wychowawczynią p. Małgorzata Woźniak postanowili przyłączyć się do celebrowania tego święta poprzez realizację projektu edukacyjnego „Poprzez  Niepodległą”. Pomysłodawczynią projektu była Małgorzata Woźniak, która wraz z nauczycielką Agnieszka Szeligą ze  Szkoły Podstawowej nr 26 w Łodzi założyły eTwinning.

Do projektu przystąpiło 115 nauczycieli (choć z założenia miało nas być 100 nauczycieli, ale projektu wciąż chcieli dołączać kolejni) ze szkół z całej Polski. Założeniem projektu było stworzenie wirtualnego przewodnika po miejscowościach w Polsce. Wspólne świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości (tworzenie i wysyłanie kartek z życzeniami). Opracowanie poradnika: „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci”. Przygotowanie kalendarium wydarzeń związanych z drogą Polski do odzyskania niepodległości, na podstawie którego powstał quiz sprawdzający wiedzę z tej tematyki.

Wraz z pierwszym dzwonkiem rozpoczęły się działania projektowe.

Rozpoczęliśmy od stworzenia kooperacyjnego planu działań. Zostały zaplanowane działania i ustalony termin ich realizacji. Kolejnym krokiem było utworzenie mapy, na której zostały umieszczone szkoły biorące udział w projekcie. Zwizualizowało nas, pokazało, że w projekcie biorą udział szkoły z bardzo różnych zakątków Polski.

  • mapa_szkół_biorących udział w projekcie

Każda szkoła stworzyła wizytówkę, w której krótko opowiedziała o sobie. Dało to możliwość dostrzeżenia podobieństw oraz różnic. Opisy zostały umieszczone na wirtualnej tablicy, która przybrała bardzo duże rozmiary.

  • wirtualna tablica prezentujaca szkoły bioracxe udział w projekcie

Jednym ze wspólnych działań było opracowanie logo projektu. Każdy z uczestników przedstawił swoją graficzną propozycję .Znaki wykonane zostały różnymi technikami, z użyciem różnych narzędzi. W projekcie brała udział zróżnicowana wiekowo grupa uczniów, od przedszkolaków po młodzież szkół ponadgimnazjalnych, stad też wybór wcale nie był prosty.

xmHy8hALWA2LknxoeRB3QAogBEXqACEAXQBCgGxAJifah9qOcsSACxgCSIZZgXkKaAZZDngBVI1EKah7QIaTWkeUDzgBUeScrIeCQNWA65Q9nEqoVkE4oGVi0oGlA0kGz+F7pUgooim6+pAAAAAElFTkSuQmCC5O9yAlUSgAAAABJRU5ErkJggg==wetwOab54Yc+QAAAABJRU5ErkJggg==vbtpxJtX5E8AAAAASUVORK5CYII=   

 Odbyło się głosowanie  w aplikacji TRICIDER w wyniku, którego został wyłoniony znak projektu.

Powstał także przewodnik: „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci” zawierający zbiór najważniejszych zasad przypominający jak odpowiedzialnie korzystać z Internetu.

Grupy projektowe utworzyły przewodniki po swoich miejscowościach. Odbyliśmy wirtualne spacery po różnych zakątach Polski, odkrywając wiele, dotąd nieznanych miejsc. Po czym powstał przewodnik po całej Polsce. W wirtualnej podróży przesiadaliśmy się do różnych środków transportu i odwiedzaliśmy szkoły oglądając relacje lokalnych obchodów rocznicy odzyskania niepodległości.

  • Odwiedzamy_szkoły_Wirualna_podróż_po_województwach
  • Odwiedzamy_szkoły_Wirualna_podróż_po_województwach_oglądając obchody _100-lecia ozdyskania _niepodległości

Zostało utworzone kalendarium „Droga Polski do odzyskania niepodległości”. Każda ze szkół starała się znaleźć w swoim regionie szlaki, które doprowadziły Polskę do odzyskania niepodległości. Znalazły się tu fakty dość dobrze znane jak i również ciekawostki historyczne, które nadały kolorytu naszej wspólnej pracy. Całość kalendarium została zilustrowana, także ręcznie wykonanymi rycinami.

  • Fragment_wspólnie opracowanego_kalendarium_Droga_Polski_do _odzyskania_niepodległości

Na podstawie kalendarium powstał bank pytań i odpowiedzi do quizu .historycznego dotyczącego drogi Polski do odzyskania niepodległości. I zgodnie z planami odbył się ogólnopolski quiz wiedzy, w którym wzięli udział uczniowie wszystkich szkół wykazując się zdobytą wiedzą.

Uczniowie VI c  zaangażowali się w prace w tym projekcie, czuli, że to ich projekt i chętnie realizowali kolejne zadania. Część poleceń wykonywali wszyscy razem, ale były także i takie, w który dzialiśmy się na grupy zadaniowe. Podczas pracy nad planem projektu, pracowaliśmy całą grupą projektową, zastanawiając się nad zorganizowaniem pracy by przebiegała zgodnie z przyjętym terminarzem. Umieszczaniem szkoły na mapie zajęła się grupa uczniów, która poznała sposób pracy z mapą google, a potem przedstawiła całej grupie projektowej. Praca nad logiem projektu przebiegała, tak, że wszyscy uczniowie poznali program Tricider. Każdy uczeń przygotował, swoje logo w programie Canva (był to program, który poznali w czasie realizacji tego projektu). Potem było wybory loga, które umieściliśmy jako naszą propozycje na znak projektu.

  • Przykad_loga_przredstawionego prze_uczniów_VIc SP Mszcxzonów

Przygotowując materiał do wspólnej prezentacji, którym był film, uczniowie pracowali w małych grupach a także wspólnie. Była grupa, która zajęła się przygotowaniem scenariusza, scenografii i reżyserki. Zostały rozdane role do scenki filmowej, w której występowali wszyscy uczniowie. Kolejna grupa, to montażyści, którzy przygotowali film do prezentacji. Praca nad filmem o swojej miejscowości, to zadanie, które wykonał każdy uczeń poznając kolejną aplikację. Choć praca była indywidualna, to była bardzo ożywiona współpraca w czasie tworzenia (wymiana pomysłów, dzielenie się opanowanymi umiejętnościami, inspirowanie się wzajemnie). Potem zdecydowaliśmy, który film umieścimy w projekcie.

Przygotowywanie kartek z życzeniami z okazji odzyskania niepodległości, było pracą w grupach. Praca nad stroną graficzną odbywała się na lekcjach plastyki. Ciekawym doświadczeniem okazało się ręczne wpisywanie treści ułożonych życzeń, adresowanie kopert oraz  wysyłanie „prawdziwego” listu. Dla wielu uczniów okazało się zupełnie nowym doświadczenie.

Uczniowie chętnie korzystali z forum, w którym zostały stworzone dedykowane uczniom. Tam mogli rozmawiać z uczestnikami projektu z innych szkół, nawiązując nowe kontakty, wymieniając się informacjami, czy chociażby pisząc o swoich zainteresowaniach.

  Projekt "Poprzez Niepodległa" wpisuje się w kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019.

 Wśród priorytetów znalazły się:

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  3. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Wszystkie wymienione powyżej zadania zostały zrealizowane w projekcie. A ponadto uczniowie rozwinęli kompetencje cyfrowe, poznając nowe aplikacje wpisujące się w podstawę programową informatyki. Wzbogaci swoją wiedzę historyczną z historii Polski, oraz historii małej ojczyzny. Wzrosły kompetencje językowe. Redagowanie życzeń, adresowanie kartek - to łączenie wiedzy z praktycznym działaniem. Tworzenie kartek, było działaniem. które wpisywało się w program plastyki. Wiedzy z zakresu geografii Polski, także została pogłębiona. I oczywiście wzrost kompetencji miękkich, których przyrost w działaniach projektowych jest bardzo duży.

Uczniowie byli zmotywowani do pracy. Wzbogacili wiedzę historyczną,  nauczyli się współpracy, odkrywali nowinki informatyczne, zrozumieli, że tworzymy jedność patriotyczną poprzez wyznaczenie wspólnego celu jakim jest uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Projekt zakończył się sukcesem bowiem zostały zrealizowane założone cele, ale przede wszystkim dał radość uczniom i przyniósł satysfakcję nauczycielom.

Polecam wszystkim nauczycielom realizację projektów, w tym projektów eTwinning, nie tylko dlatego, że są wpisane w obowiązującą podstawę  programową, ale dla uatrakcyjniania warsztatu pracy.

  • Krajowa Odznaka Jakości za projektPorzezNiepodległą

Projekt dostał  Krajową Odznakę Jakości przyznawana  jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów