Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

Październik - miesiącem bibliotek szkolnych

Przez cały miesiąc – w każdy wtorek – na dużej przerwie o godz. 11:30 (w bibliotece) odbywać się będą krótkie konkursy dla chętnych uczniów z klas II-IV. Tematyka konkursów różnorodna. Nagradzane będą pierwsze trzy miejsca w każdej grupie wiekowej.
Liczyć się będzie najszybsze i poprawne rozwiązanie przygotowanych zadań. Czekają słodkie nagrody.

 

Odnośniki

Kontakt