Menu

Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie jest Szkołą w Chmurze Microsoft!

Z przyjemnością informujemy, że  nasza szkoła otrzymała prestiżowy tytuł Szkoła w Chmurze Microsoft.

Szkoły biorące udział w programie mają dostęp do najnowszego oprogramowania Microsoft. Każdy uczeń i nauczyciel może bezpłatnie korzystać zarówno w szkole jak i w domu z usługi Office 365, która obejmuje m.in. programy Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, OneNote, Outlook, Forms, Skype, Microsoft Teams.

Szkoła w Chmurze Microsoft to:

  • szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami,
  • szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów,
  • szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.

Korzyści z udziału w programie:

  • dołączenie do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft,
  • wyróżnienie dla szkoły potwierdzone certyfikatem oraz tabliczką Szkoła w Chmurze Microsoft,
  • zaproszenie do światowych programów Microsoft Innovative Educator Expert(globalna sieć innowacyjnych nauczycieli) i Microsoft Showcase School (globalna sieć modelowych szkół),
  • dostęp do szkoleń i materiałów dla nauczycieli na platformie Microsoft Educator Centre.

Poprzez uczestnictwo w programie pragniemy rozwijać u naszych uczniów i nauczycieli kompetencje cyfrowe, które są tak bardzo potrzebne we współczesnym świecie.

Miło mam również poinformować, że Małgorzata Woźniak została uhonorowana tytułem  Microsoft Innovative Educator Ekspert. Tytuł  nadawany jest przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom na świecie.

M. Woźniak

  • logo
  • MIEE
  • tabliczka

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów