Menu

Wykorzystanie ułamków dziesiętnych w życiu codziennym – zawód ekonomisty

Jak wiadomo matematyka jest obecna w życiu każdego człowieka. Najczęściej możemy ją spotkać podczas robienia zakupów. Tu zastosowanie mają ułamki dziesiętne za pomocą których przedstawione są ceny produktów. Dlatego uczniowie klas 5b i 5c przez miesiąc zbierali dane dotyczące zakupów. Następnie z pomocą nauczycielki dokonali analizy zebranych danych przedstawiając wyniki w postaci wykresów.

Właśnie takimi analizami zajmują się ekonomiści którzy na różny sposób analizują dane matematyczne dotyczące różnych dziedzin życia.

A. Badowska

  • wykres 1
  • wykres 2
  • wykres 3
  • wykres 4
  • wykres 5
  • wykres 6
  • wykres 7
  • wykres 8

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów