Menu

120-ta urodzin naszego patrona – Jana Adama Maklakiewicza

22 listopada 2019 r. w naszej szkole uczczono pamięć kompozytora, wykładowcy, mszczonowianina – Jana Adama Maklakiewicza. W tym roku obchody rocznicy urodzin Patrona miały szczególny wydźwięk, bo to okrągłe 120 lat.
Z tej okazji ósmoklasiści pod opieką pani Idy Gontarz przygotowali Janowi Adamowi benefis w auli szkolnej zamienionej tymczasowo na Caffe Maklako. O życiu i dokonaniach Maklakiewicza opowiadali uczniowie –Nikola Młynarska, Wiktoria Kędziora i Stanisław Wiśniewski, którzy wcielili się w role przyjaciół i członków rodziny. Pojawił się i „Jubilat” – Mikołaj Jankowski. Spotkanie prowadzili: Gabriela Gołyńska i Filip Krakowiak.
Nie mogło się obyć bez prezentów muzycznych. Wręczyli je podopieczni pani Małgorzaty Rogozińskiej, dyrektor Prywatnej Szkoły Muzycznej im. Antoniego Szalińskiego: Michalina Byliniak, Oliwia Gontarz i Jakub Gnyś. Dla Jubilata śpiewali: Vivien Wiśniewska, Patrycja Kulicka, Oliwia Matusiak i Oliwia Gontarz.

24 listopada benefis odbył się po raz drugi, tym razem w sali kinowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury i we współpracy z Gminnym Centrum Informacji. Dyrektor GCI, Magdalena Podsiadły, powitała gości: Starostę Powiatu Żyrardowskiego Beatę Sznajder, zastępcę Burmistrza Mszczonowa Halinę Wawruch, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara Suskiego, przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Barbarę Gryglewską, a także dyrektor Szkoły Podstawowej w Mszczonowie Annę Rusinowską i jej zastępcę Ewę Zabłocką oraz uczniów.
Po występach młodzieży odbył się koncert w wykonaniu Hanny Lizinkiewicz (fortepian), Barbary Tritt (sopran), Piotra Kosarga (skrzypce) i Krzysztofa Karpeta (wiolonczela). Muzycy, absolwenci i pedagodzy uczelni muzycznych w Poznaniu i we Wrocławiu zaprezentowali mniej znane utwory Jana Adama Maklakiewicza.
Ta część jubileuszu zakończyła się podsumowaniem konkursu „Co wiesz o Janie Adamie Maklakiewiczu?” Zwycięzcy: Dorian Sobol, Edyta Kulicka, Justyna Ficińska, Karolina Wiśniewska i Laura Matusiak otrzymali nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu dostali pamiątkowe gliniane magnesy.
Scenariusz benefisu opracowała Emilia Mirocha we współpracy z Dagmarą Bednarek z Gminnego Centrum Informacji, autorką rymowanej biografii Jana Adama Maklakiewicza, wykorzystanej w programie artystycznym.

Emilia Mirocha

 • widownia
 • wyst¦Öp artyst+-w 1
 • wyst¦Öp m+éodzie+-y 1
 • wyst¦Öp m+éodzie+-y 2
 • wyst¦Öpuj¦ůcy uczniowie
 • Święto Szkoły 1
 • Święto Szkoły2
 • Caffe Maklako 3
 • Caffe Maklako 4
 • Caffe Maklako 5
 • Caffe Maklako 7
 • Caffe Maklako 9
 • Caffe Maklako 13
 • Scenografia 2
 • Sztandar szko+éy
 • Scenografia autor Małgorzata Sokołowska

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów